Pirren olkkarissa keskiviikkona 21.6. klo 20:00

Hifistelyä vai paluuta entiseen, terveelliseen ja lisäaineettomaan ruokaan? Pirren olkkarissa Maria Krohn ja Maarit Lang.