Lumilautailija Roope Tonteri opastaa metsänhoitoon uudessa televisiosarjassa

 

Roope Tonteri on lumilautailija ja metsänomistaja, hänen ideoimanaan ja johdollaan syntyi uusi Menestystä Metsästä-televisiosarja. Roopen seurassa tutustutaan puun elinkaareen ja metsään liittyviin töihin, unohtamatta jokamiesoikeuksia ja virkistyskäyttöä. Nuorena metsäomistajana hän kertoo omia ajatuksiaan metsästä ja suhteestaan metsään. Sarjassa Roopella on asiantuntijavieraita, he antavat syvyyttä omalla tietämyksellään, kokemuksellaan ja ajanmukaisella asiasisällöllä.

Jaksot:

1/7 Miten minusta tuli metsänomistaja?

Avausjaksossa Roopen pitkäaikainen haave omasta metsätilasta toteutuu. Myyjän ominaisuudessa maatalous- ja metsätieteiden maisteri Olavi Ropponen antaa Roopelle hyviä neuvoja metsän omistamiseen liityen. Kun Roope oli maanmittausinsinööri Pekka Mustosen kanssa lyömässä pyykkejä tilan rajoille, siinä uusi metsänomistaja tunsi intoa ja ylpeyttä uutena metsänomistajana. Metsätila saa nimenkin hänen lapsuudenaikaisen suosikkisarjan mukaan.

2/7 Metsän uudistaminen

Roope vietti värikkään juttuhetken Siemen Forelian markkinointijohtaja Kari Lahtisen kanssa ja pääsi vierailemaan Taimi-Tapion taimitarhalla yhdessä tuotantoesimies Esko Sirparannan kanssa. Roope tutustuu metsänuudistamisen eri tapoihin ja istutti kuusen taimia sateisena kevätpäivänä Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsäasiantuntija Timo Lassin ohjauksessa.

3/7 Taimikon hoito ja sen tärkeys

Metsänhoidon tärkein työ tehdään taimikossa, Roope saa siihen hyvää opastusta sekä teoriassa että käytännön työtehtävissa. Vieraina jaksossa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaaksosta metsuri Ari Oinas ja metsäneuvoja Henri Hiltunen Suomen metsäkeskuksesta. Metsuri Oinas paljastuu jaksossa myös riistan ystäväksi, tästäkin osa-alueesta saadaan hyviä vinkkejä.

4/7 Ensiharvennus

Palattiin jälleen sille tilalle, jonka Roope osti avausjaksossa. Mies huipulta, moninkertainen moottorisahauksen MM-mitallisti, metsuri Jukka Kylliäinen neuvoo Roopea moottorisahan käytössä ja ensiharvennuksen toteutuksessa. Bioenergia ry toimialapäällikkö Tage Fredriksson kävi tarkastamassa Roopen energiapuukasan, samalla keskusteltiin miten esimerkiksi ensiharvennuksesta saatavaa puuta voidaan hyödyntää.

5/7 Harvennushakkuu

Hakkuu kohdetta ja työn kulkua kävi arvioimassa Suomen metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Jaakko Puputti. Traktororiharvesteria käytti Kesla Oyj:n Seppo Pennanen, joka istutti myös Roopen puikkoihin, katso miten sujui Roopelta puunkaato ensikertaa traktoriharvesterilla. Tyylikästä koneparityöskentelyä harvennushakkuu työmaalla.

6/7 Uudistushakkuu

Roope vierailulla uudistushakuu-työmaalla, puukaupan lyhyen oppimäärän tiedot avaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon metsäasiantuntija Vesa Laukkanen ja UPM Metsän metsäasiakasvastaava Kari E Moilanen. Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:n miehet ja koneet tekevät uudistushakuutyötä pitkällä ammattitaidolla ja vähin maastovaurioin, isoista koneista huolimatta. Luontoa ja metsiä paljon tutkinut luontotoimittaja Seppo Vuokko kertoo miten hakkuut vaikuttavat metsän monipuoliseen eliöstöön.

7/7 Hyvinvointia Metsästä

Päätösjaksossa Roope saa vieraakseen nuoren metsäammattilaisen Metsähallituksesta. Viestinnän assistentti Anni Kettusen kanssa retkeilyn lomassa keskustellaan metsän monipuolisesta aineellisista ja aineettomista hyödyistä ihmisille sekä erilaisista metsäsuheista. Keskustelu polveutuu myös kulkijan varusteita, eväistä, erätaidoista aina jokamiesoikeuksiin ja retkeilijän vastuisiin.