Lähde mukaan omistajaksi suomalaiseen TV-kanavaan. Mukaan pääset jo 500 €:lla

AlfaTV on suomalainen asia-, uutis- ja kulttuurimedia

AlfaTV on media, joka julkaisee kotimaiselle yleisölle monipuolisia ja kiinnostavia sisältöjä, erityisesti uutisia, ajankohtaisohjelmia, kulttuuria ja viihdettä.
Kanavapaikalla 15 toimiva AlfaTV tavoittaa viikossa yli miljoona katsojaa.

AlfaTV -kanavalla olet hyvässä seurassa!

Osakkeiden merkitseminen

AlfaTV tänään ja tulevaisuudessa

AlfaTV tänään ja tulevaisuudessa

AlfaTV:n taivoittavuus on kasvanut jo yli miljoonaan viikottaiseen katsojaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

NYKYHETKI

AlfaTV on kasvanut viime vuodet tasaisesti ja kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna.

Mainosmyynti on tuplaantunut ja katsojaosuudet nousseet merkittävästi. Tämä vuosi on voimakkaan panostuksen aikaa. Henkilökuntaan, toimintaympäristöön sekä ohjelmistoihin on panostettu ja panostetaan lisää.

Ohjelmistopuolella ajankohtaisohjelmien ja asiaohjelmien osuus on lisääntynyt merkittävästi. Kristillisten ohjelmien osuus kokonaisuudesta on noin 3 % ja ne keskittyvät sunnuntaille. Kanavan suunta asiaohjelmiin jatkuu myös tulevaisuudessa. Kulttuuri, musiikki ja luonto eri muodoissaan ovat vahvasti mukana kokonaisuudessa.

TULEVAISUUS

Olemme rakentaneet ja rakentamassa kustannustehokasta ja kilpailukykyistä mediaa, jossa kaikki sähköisen median elementit ovat mukana. Toimimme huippunykyaikaisissa toimitiloissa.

Käytössämme on 4 studiota, joissa käytetään pitkälle kehitettyä automatisointia ja teknologiaa. Tämä tuo meille kilpailijoihin nähden huomattavaa kilpailuetua, joka näkyy edullisemmissa mainospaketeissa ja kannattavuuden nousussa.

Ohjelmapuolella pääpanostusalue tulee olemaan uutiset. Meillä on tavoitteena aloittaa uutistunti, uutiset, talousuutiset, sää sekä keskustelut/debatit päivän tapahtumista.

TV-uutisissa kilpailutilanne on vähintäänkin mielenkiintoinen. Kaupallisista toimijoista ainoastaan MTV tuottaa uutisia laajassa mitassa. Uutisia kuitenkin katsotaan paljon. Pääuutisilla on tyypillisesti 600 000 – 900 000 katsojaa päivittäin. Kustannustehokas mallimme mahdollistaa tasokkaiden uutisten tuottamisen murto-osalla siitä, miten muut ne toteuttavat.

OSAKEANTI

Osakeannin tavoitteena on kerätä pääomaa uutisten käynnistämiseen. Suomi tarvitsee monipuoliset ja rikastuttavat uutiset.

Valtioneuvosto on ollut huolestunut TV-uutisten yksipuolistumisesta ja perustivat työryhmän miettimään uutisten tulevaisuutta Suomessa. Työryhmän tutkimuksen pohjalta päädyttiin tukemaan kaupallisen TV-kanavan uutistuotantoa. Tämä osoittaa, että TV-uutisille olisi tilaus ja kysyntää.

TAVOITTEET

Brilliance Communications Oy:n tavoitteina ovat:
• nousta keskipitkällä aikavälillä merkittäväksi tekijäksi Suomen mediakentässä
• profiloitua jatkossa vahvasti ”asiakanavaksi”
• samanaikaisesti käynnistää verkko-/nettiuutiset mukaan lukien sosiaalisessa mediassa
• vakiinnuttaa asemaamme uutisissa ”prime-time” lohkossa klo 19.30–20.30
• kasvattaa ajankohtaisohjelmien tarjontaa aikavälille 21.00–22.00
• kasvattaa osuuttamme TV-mainosmarkkinasta 10 prosenttiin, mikä tarkoittaa noin 20–25 miljoonaa euroa/vuosi.

Brilliance Communications Oy:n puolesta,
HANNU HAUKKA
toimitusjohtaja

AlfaTV:n hallitus

AlfaTV:n hallitus

Hannu Haukka

Hallituksen puheenjohtaja

Leevi Hakola

Hallituksen jäsen

Eero Lehti

Hallituksen jäsen

Joni Nelimarkka

Hallituksen jäsen

Andreas Wirth

Hallituksen jäsen

AlfaTV:n visio, missio ja arvot

AlfaTV:n visio, missio ja arvot

VISIO

Olemme media-alan muutoksentekijä. Toteutamme sisältöjä ainutlaatuisella tavalla, rikastamme yhteiskunnallista keskustelua ja olemme ihmistä lähellä. Haluamme olla kolmanneksi katsotuin kaupallinen kanava vuoteen 2025 mennessä.

MISSIO

Olemme asia- ja kulttuurikanava. Haastamme ajattelemaan, herätämme tunteita ja haluamme olla positiivinen vaikuttaja. Tarjoamme uutisia, ajankohtaisohjelmia sekä suomalaisesta kulttuurista ja perinteestä kumpuavia näkökulmia raikkaalla otteella.

ARVOT

Ihminen edellä: Toimintamme lähtökohtana on arvostaminen, välittäminen ja halu palvella ihmisiä.

Jatkuva kehittyminen: Pysymme liikkeessä, olemme innostuneita siitä mitä teemme, kuuntelemme asiakkaitamme ja luomme rohkeasti uutta.

Kustannustehokkuus: Varmistamme kilpailuedun ja kilpailukyvyn kustannustehokkaalla toiminnalla.

Kotimaisuus: Tuotamme sisältöä, joka puhuttelee suomalaisia. Ohjelmistomme kotimaisuusaste on jopa 80%.

Tasapainoinen uutisointi: Käytämme monipuolisesti eri uutislähteitä ja tuomme esille myös uutispimentoon jääviä näkökulmia ja henkilöitä.

Viisi hyvää syytä omistaa AlfaTV:tä

Sijoita kanavaan, josta kuuluu koko kansan ääni.

Sijoita kanavaan, joka puolustaa suomalaista työtä ja yrittäjyyttä

Sijoita uutisiin, jota tehdään faktat edellä

Sijoita kanavaan, joka edistää vapautta rehellisyyttä ja huolenpitoa

Sijoita kanavaan ja ole mukana kasvutarinassa

Osakkeiden merkitseminen